Naše služby

Zastupujeme a chránime záujmy investora a snažíme sa usporiť jeho čas a náklady na výstavbu.

domain

Vaša stavba sa stane pod vedením stavebného dozoru bezpečná a bude vyhovovať predpisom, rešpektovať normy (STN, EN).

school

Každý záujemca o výstavbu diela/domu, či ich rekonštrukciu je pre nás jedinečný

 

Štatistiky

Naša práca v číslach

0Spokojných klientov
0Úspešných projektov
0Krajín sveta
 

KVIMS vo svete

Mapa