Poskytujeme kompletný servis od konzultácie stavebného zámeru s investorom až po odovzdanie stavby. Sledujeme kvalitu prác diela. Zastupujeme a chránime záujmy investora a snažíme sa usporiť jeho čas a náklady na výstavbu. Snažíme sa riešiť sporné situácie v prospech investora. Sledujeme a monitorujeme vykonávané práce.

Našou úlohou je prevziať dokončené stavebné práce, prípadne komponenty dodané na stavbu. Všetky naše inšpekcie evidujeme vo forme fotodokumentácie a stavebného denníku, aby sa predišlo budúcim nedorozumeniam. Preto je nevyhnutná priebežná kontrola kvality stavby a súlad s projektovou dokumentáciou.