V prípade, že ste investor, ktorý má záujem kontrolovať generálneho dodávateľa stavby je pre Vás technický dozor investora to pravé.

Niektorí ľudia si myslia, že stavba diela/domu, či ich rekonštrukcia nie je náročná záležitosť a mnohé práce si zabezpečujú sami, mnohokrát i bez odborného poradenstva.

Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba ktorá Vám zaručí aby bola Vaša stavba zrealizovaná kvalitne, v dohodnutom čase (podľa harmonogramu), v dohodnutej cene, tak aby financie, ktoré ako investor na stavbu  použijete neboli premrhané na nedohodnuté naviac práce a neprekročili rozpočet.