Niektorí ľudia si myslia, že stavba diela/domu, či ich rekonštrukcia nie je náročná záležitosť a mnohé práce si zabezpečujú sami, mnohokrát i bez odborného poradenstva.

Konzultácie

V praxi to ale väčšinou znamená nielen predĺženie doby realizácie výstavby, ale aj finančného predraženia.

Každý záujemca o výstavbu diela/domu, či ich rekonštrukciu je pre nás jedinečný, a preto mu v rámci konzultácie a poradenstva dokážeme zostaviť taký plán realizácie výstavby či rekonštrukcie, ktorý bude maximálne vyhovovať jeho individuálnym požiadavkám a potrebám.